top of page

Chương trình của Bông Sen

Chương trình Bông Sen thực hiện quy mô nhỏ, phù hợp điều kiện địa phương và thường xuyên theo dõi để đánh giá hiệu quả chương trình. Chúng tôi cung cấp báo cáo năm cho các nhà tài trợ đảm bảo sự minh bạch trong việc sử dụng kinh phí tài trợ. Vui lòng liên hệ chúng tôi để nhận báo cáo. Chúng tôi sẽ gửi báo cáo cho bạn qua email.

Chương trình phát triển sinh kế

Theo Báo cáo Phát triển Con người, 39.5% dân số Việt Nam sống dưới mức nghèo. Hơn 65% dân số sống ở khu vực nông thôn khó khăn về tài chính. Theo Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, gần 58% hộ nghèo cần tiếp cận phát triển ngành tài chính vi mô.

Bông Sen thực hiện chương trình hỗ trợ tín dụng vi mô, tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật để giúp phụ nữ từ các hộ nghèo phát triển các mô hình sinh kế và tăng độc lập về tài chính. Mục tiêu là luôn giúp họ tăng thu nhập, từ đó cải thiện đời sống gia đình.

Bông Sen hợp tác đối tác địa phương để xây dựng năng lực để chương trình phù hợp nhu cầu người dân và bền vững.

IMG_1469.jpg

Chương trình nông nghiệp

Bông Sen, phối hợp cùng các đối tác nâng cao kiến ​​thức của nông dân và giúp bà con có được các kỹ năng mới và thực hành tốt nhất.

  • Bông Sen hợp tác với ban ngành địa phương để hỗ trợ nông dân cải thiện thu nhập.

  • Bông Sen tập huấn nông dân, ví dụ như chăn nuôi, trồng trọt

  • Bông Sen phối hợp đối tác để lựa chọn và thực hiện các mô hình sinh kế thân thiện với môi trường, phù hợp với nhu cầu của địa phương, như tập huấn, tư vấn kỹ thuật và hỗ trợ theo dõi.

  • Bông Sen thực hiện chia sẻ kỹ thuật giữa các nông dân, theo mô hình “lớp học hiện trường" để giới thiệu các mô hình và kỹ thuật mới.

IMG_1828.JPG

Chương trình Giáo dục Nữ sinh

Đầu tư vào giáo dục không chỉ giúp các bé gái phát triển khả năng của mình mà còn giúp thoát nghèo và cải thiện sức khỏe các em. Khi một bé gái đến trường, sẽ hạn chế tình trạng kết hôn sớm.

Ở Việt Nam, các bé gái nghỉ học nhiều hơn nam, đặc biệt là ở nông thôn. Ngoài ra, tỷ lệ bé gái đi học thấp hơn bé trai vì bé gái thường nghỉ học sớm đi làm để giúp đỡ gia đình. Bé gái ở nhà phụ giúp gia đình nhiều, các em sẽ ít có cơ hội đến trường.

Giúp các bé gái có cơ hội bình đẳng, Bông Sen thực hiện Chương trình Giáo dục Nữ sinh cùng với gia đình và nhà trường:

  • Bông Sen phối hợp đối tác để thực hiện chương trình

  • Bông Sen phối hợp các trường chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chương trình sao hiệu quả nhất

  • Bông Sen thăm gia đình nữ sinh để khuyến khích phụ huynh tạo điều kiện các bé gái đến trường

  • Bông Sen thăm gia đình nữ sinh thường xuyên và tư vấn, hỗ trợ kịp thời

  • Bông Sen cấp học bổng các em nữ sinh để các em trang trải chi phí học tập

  • Bông Sen đã cấp học bổng cho 252 suất học bổng cho các em nữ sinh 

IMG_2722.JPG
bottom of page