top of page
IMG_2465.JPG

Bong Sen

Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị của chúng tôi

Bông Sen (“Lotus” trong tiếng Anh) là tổ chức phi chính phủ địa phương trực thuộc Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Hậu Giang (Số đăng ký số: 50 / QĐ-LHHHG, ngày 12 tháng 6 năm 2017, cấp phép bởi UBND Hậu Giang và Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Hậu Giang).

Tầm nhìn của chúng tôi

Giáo dục cơ bản, những cơ hội mang lại cơ hội phát triển sinh kế để trao quyền cho phụ nữ và các bé gái ở Việt Nam.

Sứ mệnh của chúng tôi 

  • Đảm bảo rằng các bé gái hoàn tất việc học và tự quyết định tương lai của mình.

  • Giúp xác định các cơ hội và cung cấp các phương tiện để tạo ra các hoạt động sinh kế cho phụ nữ để cải thiện thu nhập gia đình.

Các dự án chúng tôi chọn để thực hiện

Bông Sen thực hiện chương trình vùng sâu vùng xa ở Việt Nam, đặc biệt là ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, nơi người dân còn nhiều khó khăn và dễ bị tổn thương. Tiêu chí chúng tôi để lựa chọn các dự án mà chúng tôi tham gia là:

  • Nhiều hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn và tỷ lệ bỏ học cao

  • Vùng sâu vùng xa

 

Dựa vào các tiêu chí trên, chúng tôi đã chọn thực hiện dự án huyện Châu Thành A, Hậu Giang, cách thành phố Hồ Chí Minh 185 km. Diện tích Châu Thành A là 156,6km2, dân số 117.713 người. Thu nhập bình quân là 881 đô la Mỹ và 13% dân số là hộ nghèo và cận nghèo. Nguồn thu nhập chính của người dân từ lúa, cây ăn trái và chăn nuôi.

Bông Sen hiện đang triển khai các chương trình tại 2 xã ở Châu Thành A.

 

Ý nghĩa của logo

  • Hình xoắn ốc tượng trưng cho một chu kỳ. Chu kỳ rất quan trọng đối với Bông Sen và phụ nữ. Sau mỗi chu kỳ đến một khởi đầu mới.

  • Tại sao là hai vòng xoắn ốc? Vòng xoắn màu xanh đậm là tổ chức của chúng tôi (Bông Sen) và màu xanh tươi sáng của người phụ nữ. Năng lượng của cả hai xoắn ốc đi đến điểm đỏ. Điểm đỏ tượng trưng cho trao quyền.

  • Năng lượng của xoắn ốc màu xanh đậm đi đến chấm đỏ, tượng trưng cho người phụ nữ. Với sự thúc đẩy của năng lượng khi nhận khoản vay nhỏ, người phụ nữ có thể tạo ra thay đổi mới, được biểu tượng bằng vòng xoắn ốc màu xanh lá cây sáng.

  • Chấm màu đỏ tượng trưng cho người phụ nữ xoay quanh trục của mình với hai chiếc khăn dài màu xanh, giống như trong một điệu nhảy truyền thống của Việt Nam.

  • Màu xanh lá cây tượng trưng cho những ngọn núi đầy nhựa sống và tái sinh.

bottom of page