top of page
Bảo trợ cho một bé gái
Hỗ trợ cho một phụ nữ
Góp một khoản tài trợ


Phụ nữ và trẻ em gái trong chương trình mong sự hỗ trợ của bạn để cùng chúng tôi thực hiện sứ mệnh của mình. Bông Sen tin rằng họ xứng đáng có một tương lai tươi sáng hơn. Có rất nhiều phương cách hỗ trợ, nhà tài trợ có thể sử dụng phương cách thuận tiện cho mình. Bất kỳ hỗ trợ nào đều mang ý nghĩa to lớn đối với phụ nữ và trẻ em gái trong chương trình dự án

25 USD giúp một bé gái mua dụng cụ học tập

50 USD sẽ được trả học phí 2 học kỳ cho 1 nữ sinh

Liên hệ

50 USD sẽ được thực hiện 1 khóa tập huấn phát triển sinh kế cho 25 phụ nữ thuộc hộ nghèo

Liên hệ

250 USD sẽ đóng học phí một học kỳ cho nữ sinh Đại học

Liên hệ

400 USD sẽ giúp cho 1 hộ gia đình phát triển kinh tế thông qua chương trình vay vốn

Liên hệ

Để thực hiện tài trợ

Nhà tài trợ có thể đóng góp vào bất cứ dự án nào bằng cách chuyển khoản khoản tài trợ của mình đến Bông Sen. Tất cả số tiền tài trợ sử dụng để tạo cơ hội thực hiện các hoạt động bền vững, mang kết quả lâu dài cho người hưởng lợi, nhờ đó họ có thể đảm bảo việc học của con gái được tiếp tục để có tương lai khỏe mạnh và an toàn hơn.

Số tài khoản VND

Bấm vào đây

Số tài khoản USD

Bấm vào đây

TransferWise Account

bottom of page