top of page
bon seng 2.PNG
Copy of IMG_1749.JPG
IMG_6106.JPG
IMG_2449.JPG
IMG_8897.JPG
IMG_7065.JPG

Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng Bông Sen

Giáo dục của các bé gái và phụ nữ ở Đồng Bằng Sông Cửu Long là cách thức then chốt để bình đẳng xã hội và trao quyền kinh tế

Cảm ơn mạnh thường quân
đã tài trợ

Chúng tôi cảm ơn các nhà tài trợ đã cam kết và hỗ trợ các chương trình của chúng tôi trong những năm qua - các cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ:

VIETNAM-SWITZERLAND ASSOCIATION

THE BRITISH BUSINESS GROUP VIETNAM

PARI'S BAMBOO ASSOCIATION
STAIRWAY EDUCATION LTD.

Đặc biệt cảm ơn Suona Productions đã thiết kế logo

và Fabien Herry  thiết kế trang web.

Nguyên tắc của chúng tôi

Bông Sen tập trung thực hiện chương trình tại vùng sâu vùng xa nơi người dân có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương.

Tham gia của người dân địa phương

Chúng tôi tin rằng người dân địa phương có động lực lớn nhất để thúc đẩy sự thay đổi trong chính cộng đồng của mình và từ định đoạn vận mệnh chính họ với sự hỗ trợ ban đầu của chúng tôi.

IMG_3893-denoise.png

Tôn trọng và thôi thúc

Chúng tôi tôn trọng lẫn nhau và tất cả mọi người xung quanh, chúng tôi cổ vũ phụ nữ và các bé gái bảo toàn lòng tự trọng.

IMG_0470.JPG

Bền vững

Chúng tôi giúp phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam theo đuổi cuộc sống độc lập về kinh tế. Năng lực và sự tự tin của phụ nữ và các bé gái sẽ tăng lên và cuối cùng sẽ nói "Chúng tôi có thể tự làm điều đó".

IMG_2553.JPG

Để biết thêm nhiều hơn các chương trình của chúng tôi và có thể giúp chúng tôi như thế nào?

Liên hệ chúng tôi

Các nhà tài trợ giúp chúng tôi thay đổi cuộc sống của phụ nữ và các bé gái ở khu vực nông thôn của Việt Nam. Chúng tôi sẽ không làm được điều này nếu không có sự đồng hành của các Nhà tài trợ và Tình nguyện viên của chúng tôi.

Để tìm hiểu có thể hợp tác với chúng tôi như thế nào, vui lòng bấm vào ĐÂY

IMG_7065.JPG

Liên hệ

BONG SEN

119 Alley Le Hong Phong St., Ward 4, Vi Thanh 
Hau Giang, Vietnam

++ 84 (0) 84 935 970 915

  • Instagram
  • Youtube
  • linkedin
  • facebook

Thank you for contacting us. We will reply within 48 hours.

Home: Contact
bottom of page